Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
14.07.2021  

USLOVI ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU - promene važe od 15.7.2021., dodatno obaveštenje 10.8.2021.

DODATNO OBAVEŠTENJE

Počevši od 10. 8. 2021. godine, svi putnici  koji u Sloveniju doputuju avionom ili brodom, moraju pre ulaska ispuniti elektronski obrazac dPLF, koji je razvila EU i koji omogućava NIJZ (Nacionalni institut za javno zdravlje), u slučaju  da se putnik zarazi,, brzo uspostavljanje kontakta sa njim i njegovim kontaktima. Putnici koji su u Sloveniji u tranzitu nisu u obavezi da ispunjavaju obrazac.

Informacije o aplikaciji i obrascu su dostopne na web stranicama EU: https://app.euplf.eu/#/ i https://www.euplf.eu/sl/eu-dplf-2/index.html.

USLOVI ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU

Vlada Republike Slovenije izdala je Uredbu kojom se utvrđuju uslovi za ulazak u Republiku Sloveniju radi suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i objavila je u Službenom glasniku Republike Slovenije. Pravilnik stupa na snagu 11. jula 2021. godine i važi do zaključno sa 23. julom 2021. godine, primenjivaće se od 15. jula 2021. godine dalje. Do tada je na snazi  Pravilnik o utvrđivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju (Službeni glasnik broj 107/21).

ULAZAK U SLOVENIJU BIĆE DOZVOLJEN LICU KOJE POSEDUJE:

1. negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata nakon uzimanja brisa,

2. negativan rezultat HAG testa ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa,

3. uverenje o preležanom virusu(dokaz pozitivnog rezultata PCR testa starijeg od deset dana, osim ako lekar ne odluči drugačije, ali ne starijeg od šest meseci, ili lekarsko uverenje da je osoba preležala COVID-19 i da od pojave simptoma nije prošlo više od šest meseci),

4. potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 koja dokazuje da je prošlo od prijema: druge doze Biontech / Pfizer Comirnati najmanje sedam dana, druge doze vakcine Moderna najmanje 14 dana, prve doze Vakzevrije od AstraZenec-a najmanje 21 dan, doza COVID-19 vakcine Janssen od Johnson-a i Johnson-a / Janssen-Cilag-a najmanje 14 dana, prva doza Covishield-a iz Instituta za serum iz Indije / AstraZeneca najmanje 21 dan, druga doza Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Sputnik V Gamaleia najmanje 14 dana, druga doza CoronaVac-a od Sinovac Biotech najmanje 14 dana ili od druge doze COVID-19 vakcine iz Sinopharma najmanje 14 dana;

5.uverenje o vakcinaciji osoba koje su preležale virus (potvrda o preležanom virusu i dokaz da je osoba u periodu do osam meseci od pozitivnog rezultata PCR testa ili pojave prvih simptoma, vakcinisana jednom dozom bilo koje vakcine iz prethodne tačke, jer se zaštita uspostavlja na dan vakcinacije);

6. evropski digitalni covid sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, praćen QR kodom, koji sadrži informacije o negativnom rezultatu PCR testa ili HAG testa, sertifikat o vakcinaciji, sertifikat o preležanoj bolesti ili sertifikat o vakcinaciji za osobe koje su preležale COVID - 19 (EU DCP),

7. digitalni COVID sertifikata treće države u digitalnom ili papirnom obliku, koji sadrži QR kod i koji sadrži približno iste podatke kao i EU DCP i izdat je od strane nadležnog zdravstvenog orgaana treće države na engleskom jeziku (DCP treće zemlje),

8. Ako je osoba vakcinisana kombinacijom dve različite vakcine iz tačke 4, zaštita se uspostavlja nakon što je data druga doza pojedinačne vrste vakcine. Ako je takva osoba prvi put vakcinisana vakcinom iz treće ili pete alineje tačke 4 (vakcina AstraZeneca), zaštita se  uspostavlja odmah nakon druge doze ako je vakcinisana drugi put vakcinom iz prve alineja tačke 4 (Biontech / Pfizer vakcina), ili druga alineja tačke 4 (Moderna vakcina) i druga doza će se dati u roku od 4 do 12 nedelja od prijema prve doze.

 Osobi koja ne poseduje nijedan  od gore navedenih dokaza biće upućena u kućni karantin na deset dana. U slučaju da je osoba stranac bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju sa upućivanjem u kućni karantin na deset dana, samo ukoliko  dokaže da ima zagarantovanu adresu za karantin. U uprotnom mu neće biti dozvoljen ulazak u Sloveniju. 

Sledećim kategorijama lica je dozvoljen ulazak u Sloveniju karantina:

1. Dete koje još nije navršilo 15 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslato u karantin kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Sloveniju ili u organizovanoj grupi u pratnji vaspitača , učitelja ili staratelja koji nisu upućeni u kućni karantin i nije im odbijen ulazak u Sloveniju kuće.

2. Dvojnom vlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili sa obe strane državne granice koji pređe državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-poljoprivredno-šumarskih radova i vrati se preko granice najkasnije do deset sati nakon prelaska granice. Izuzetak se takođe odnosi na članove uže porodice te osobe i druga lica koja su prijavila prebivalište kod te osobe na istoj adresi kada putuju zajedno.

3. Lice koje je upućeno u misiju ili iz misije u međunarodnom transportnom sektoru i to pokazuje prilikom prelaska granice „Potvrdom za radnike u međunarodnom transportnom sektoru“ navedenom u Aneksu 3 Komunikacije Komisije o zaštiti zelenih traka zdravlje i obezbeđivanje dostupnosti dobara i osnovnih usluga (SL C br. 96, 24.3.20, str. 1) ili bilo kog drugog relevantnog dokumenta iz kojeg se može zaključiti da ga je poslodavac uputio;

4. Lice koje putuje tranzitom kroz Sloveniju i napusti je što je pre moguće ili najkasnije 12 sati nakon ulaska. 

Lice koje sprovodi jedan od ovih izuzetaka mora policiji dostaviti dokaze o postojanju tih izuzetaka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto za karantin, u suprotnom mu nije dozvoljen ulazak u Sloveniju.