Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
26.03.2021  

Obaveštenje o promeni uslova za ulazak u Republiku Sloveniju - 26.3.2021.

Obaveštenje o promeni uslova za ulazak u Republiku Sloveniju - 26.3.2021.

 

Ulazak u Sloveniju moguć je samo sa negativnim rezultatom PCR testa, isto važi i za prekidanje karantina.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odluku o izmenama i dopuni Odluke o određivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju zbog  zbog suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i objavio ga u Uradnem listu Republike Slovenije. Izmene odluke počinju da važe dan po objavi u Službenom glasniku ( i važe do 2. aprila 2021.)

 

Među opštim izuzecima, odnosno dokazima za ulazak u Sloveniju bez upućivanja u karantin kod kuće precrtava se negativan rezultat HAG testa. Tako lice prilikom ulaska u Sloveniju neće biti upućeno u karantin kod kuće, ukoliko priloži:

  1. negativan rezultat PCR testa koji nije stariji od 48 sati uzimanja brisa i urađen je u državi članici Evropske unije ili državi članici šengenskog područja, ili pri organizaciji, odnosno pojedincu u trećoj državi, koju Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorij za zdravlje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH.

2.    potvrdu o pozitivnom rezultatu testa PCR ili testa HAG koji je stariji od 21 dana, ali ni stariji od šest meseci, ili potvrdu lekara, da je prebolelo COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili

3.    dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 kojim dokazuje da je od primanja druge doze vakcine od proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje sedam dana ili proizvođača Moderna najmanje 14 dana, odnosno od primanja prve doze vakcine proizvođača AstraZeneca najmanje 21 dan.

 

 

  1. Potvrde o testiranju iz 2. tačke priznaju se ukoliko nisu izdata u državama članicama Evropske unije, odnosno šengenskog područja ili pri organizaciji, odnosno pojedincu u trećoj državi, koju Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorij za zdravlje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH. A potvrda lekara iz 2. tačke se priznaje ukoliko je izdata u državi članici Evropske unije, odnosno šengenskog područja.

I karantin kod kuće lice može prekinuti samo sa negativnim rezultatom PCR testa.

Pripadnici Slovenačke vojske, policije ili službenici državnog organa koji se vraćaju sa upućivanja na rad u inostranstvu, kao i službenici državnih organa na službeni put u inostranstvo, po dolasku moraju obaviti testiranje negativnim PCR testom.

A sedmodnevni negativni rezultat HAG testa ostaje među dokazima za ulazak u Sloveniju za pet kategorija (dnevni delovni migrant, dnevni učenik, stariji od 13 godina, lice koje prevozi dnevnog učenika, lice sa zakazanim pregledom u Sloveniji i lice koje dolazi iz druge članice Evropske unije ili šengenskohg područja, gde vrši …).