Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
08.03.2021  

Izuzeci za ulazak u Sloveniju bez upućivanja u karantin iz država na crvenoj listi – 5. 3. 2021.

Izuzeci za ulazak u Sloveniju bez upućivanja u karantin iz država na crvenoj listi – 5. 3. 2021.

Vlada Republike Slovenije je 05.03.2021 izdala Odluku o određivanju uslova ulazska u Republiku Sloveniju zbog suzbijanja i sprečavanja zarazne bolesti COVID-19 i objavio ga u Službenom glasniku Republike Slovenije. Odluka počinje da važi 6. marta, počinjeda se primenjuje 8. marta 2021.

Lice koje dolazi iz država, odnosno administrativnih jedinica država na crvenoj listi, biće upućeno u karantin kod kuće, osim ako prilikom ulaska u Sloveniju priloži:

  1. negativan rezultat testa na virus SARS-CoV-2 metodom lančane reakcije sa polimerazom (PCR test), koji nije stariji od 48 sati od uzimanja brisa i urađen je u državi članici Evropske unije ili državi članici šengenskog područja, ili pri organizaciji, odnosno pojedincu u trećoj državi, koju Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorij za zdravlje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH.
  2. negativan rezultat brzog antigenskog testa (HAG test) na virus SARSCoV-2, koji nije stariji od 24 sata od uzimanja brisa i obavljen je u državi članici Evropske ili državi članici šengenskog područja.
  3. potvrdu o pozitivnom rezultatu testa PCR ili testa HAG koji je stariji od 21 dana, ali ni stariji od šest meseci, ili potvrdu lekara, da je prebolelo COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili
  4. dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 kojim dokazuje da je od primanja druge doze vakcine od proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje sedam dana ili proizvođača Moderna najmanje 14 dana, odnosno od primanja prve doze vakcine proizvođača AstraZeneca najmanje 21 dan.

Ulazak u Sloveniju se bez upućivanja u karantin kod kuće dozvoljava i za devet kategorija lica koja dolaze iz države ili regiona koji nije na crvenoj listi:

1.       licu koje je upućeno na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje »Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prevoza« iz Priloga 3 Potvrde Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva iz Smernica u vezi sa merama za upravljanje granicama za zaštitu zdravlja i obezbeđivanje raspoloživosti robe i ključnih usluga (UL C br. 96 od dana 24. 3. 2020, str. 1) ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može videti da ga je uputio poslodavac; 

2.       licu koje vrši prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Republiku Sloveniju u roku od 8 sati po prelasku granice;

3.      licu koje putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije u roku od 6 sati po ulasku; 

4.       licu sa diplomatskim pasošem; 

5.       predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa) koje izvršava zadatak i napusti Republiku Sloveniju čim je to po izvršenju zadataka moguće i predstavniku slovenačkog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa) koji izvršava zvaničan zadatak i iz druge države se čim je to po izvršenju zadataka moguće;

6.       licu koje je doveženo u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

7.       detetu koje nije navršilo 13 godina i granicu prelazi sa članom uže porodice, koji nije upućen u kućni karantin i nije mu zabranjen ulazak u Republiku Sloveniju;

8.       pripadniku službazaštite i spasavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili drugom licu koje vrši humanitarni prevoze ili nudi pomoć u spasavanju iotklanjanju posledicaelementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

9.       pripadniku Slovenačke vojske, policije ili službeniku državnog organa koji se vraća sa upućivanja na rad u inostranstvu, kao i službeniku državnih organa na službeni put u inostranstvo;

Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. ali 9. točke, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ali HAG testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Ulazak u Sloveniju se bez upućivanja u karantin kod kuće dozvoljava i za pet kategorija lica koja dolaze iz države ili regiona koji nije na crvenoj listi, ukoliko prilože negativan rezultat PCR ili HAG testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od sedam dana od dana uzimanja brisa:

1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za štaima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;

2. licu koje dnevno ili povremeno prelazi granicu zbog uključenosti u vaspitanje, obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i to dokazuje odgovarajućim dokazima. Ako je lice iz ove tačke maloletno ili iz drugih razlogane može putovati samo, pod istim uslovima može ući i licekoje ga prevozi, ali se po obavljenom prevozu mora vratiti preko granice;

3. licu koje ima zakazanu zdravstvenu uslugu u Republici Sloveniji i vraća se preko granice odmah po obavljenoj usluzi. Ukoliko zdravstvenu uslugu ima zakazano maloletno lice, pod istim uslovima može ući i njen staratelj, ako putuju zajedno;

4. državljaninu države članice Evropske unije ili šengenskog područja, koji dolazi iz druge članice Evropske unije ili šengenskog područja, gde je čuvao i nudio pomoć licima kojima je to potrebno, brigu o i negu članova porodice, roditeljsku negu i kontakt sa detetom, ili je otklanjao neposrednu opasnost po zdravlje, život i nepokretnost, i preko granice se vraća u roku od 12 sati po prelasku granice;

5. dvovlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili na obe strane državne granice, koje prelazi državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-ratarsko-šumarskih radova i vraća se preko granice u roku od 10 sati po prelasku granice.

Ovo pravilo se za ovih pet kategorija lica počinje primenjivati u ponedeljak 15. marta 2021.

Prekinitev karantene

Ukoliko se lice koje je policija prilikom ulaska u Sloveniju uputila u karantin kod kuće, u vreme trajanja karantina testira PCR testom ili HAG testom na prisustvo SARS-CoV-2 i rezultat testa je negativan, računa se da je karantin prekinut. Testiranje se sme obaviti tek petog dana po upućivanju u karantin kod kuće.