Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
12.02.2021  

OBAVEŠTENJE O IZMENAMA USLOVA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU - 12. 2. 2021

Ulazak bez karantina i negativnog testa i za vakcinisane protiv COVID-19 i one koji su ga preležali - 12.2.2021.

Vlada Republike Slovenije donela je Odluku o određivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju zbog sprečavanja širenja zarazne bolestni COVID-19 i objavila ga u Službenom listu Republike Slovenije.

Odluka počinje da važi 13. februara.

Ulazak bez karantina i negativnog testa i za vakcinisane i za one koji su preležali covid-19

Ulazak u Republiku Sloveniju se bez upućivanja u karantin kod kuće i bez prilaganja negativnog rezultata testa dozvoljava i:

-    Lice koje priloži potvrdu o pozitivnom HAGT ili PCR rezultatu testa na SARS-CoV-2 koji je stariji od 21 dan, ali nije stariji od šest meseci, ili potvrde lekara da je preležao COVID-19 i od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci;

-    Lice koje priloži potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19 kojim lice dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje sedam dana, MODERNA najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.

Za ta lica priznaju se potvrde o testiranju, odnosno vakcinisanju, izdate u državama članicama EU odnosno šengenskog područja ili pri organizacijama, odnosno kod pojedinaca u trećim državama koje Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH. Potvrda lekara i gore navedene prve alineje se priznaje ako je izdato u državi članici Evropske unije, odnosno državama članicama šengenskog područja.

Još uvek važi da u Republiku Sloveniju mogu putovati slovenački državljani i stranci sa dozvolom za boravak, kao i stranci koji spadaju u kategoriju izuzetaka.

Kod preostalih izuzetaka nema promena.