Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
05.02.2021  

OBAVEŠTENJE O IZMENAMA USLOVA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU - 5. 2.2021

Vlada Republike Slovenije donela je Odluku o izmenama Odluke o  određivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju (RS) zbog sprečavanja i savladavanja zarazne bolesti COVID-19 i objavila ga u Službenom listu RS.

Odluka počinje da važi dan nakon objave u Službenom listu RS i važi do 12. februara 2021.

Glavne izmene su:

 • Manje izuzetaka za ulazak bez karantina i negativnog testa,
 • Određene izuzetke za ulazak bez karantina, a s negativnim testom (PCR ili brzi antigenski test), koji nije stariji od sedam dana.

  Još uvek važi da se sva lica koja ne spadaju ni u jedan od izuzetaka prilikom ulaska pošalju u desetodnevni karantin kod kuće, osim ukoliko prilože negativan rezultat testa. Test mora biti urađen po metodi PCR u državi članici Evropske unije ili državi članici šengenskog područja, ili u organizaciji, odnosno kod pojedinaca u trećim državama koje Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorija za zdravje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH, i ne sme biti stariji od 48 sati od uzimanja brisa. Test se može obaviti i brzim antigenskim testom u državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i ne sme biti stariji od 24 sata od uzimanja brisa. Karantin kod kuće može se prekinuti bilo kada negativnim testom (PCR ili brzi antigenski test).

  Manje izuzetaka za ulazak bez negativnog testa i karantina

  Po novom postoji deset izuzetaka za ulazak u Sloveniju bez upućivanja u karantin kod kuće i bez prilaganja negativnog rezultata testa. Tako se ulazak dovzoljava:

 1. licu koje je upućeno na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje »Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prevoza« iz Priloga 3 Potvrde Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva iz Smernica u vezi sa merama za upravljanje granicama za zaštitu zdravlja i obezbeđivanje raspoloživosti robe i ključnih usluga (UL C br. 96 od dana 24. 3. 2020, str. 1) ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može videti da ga je uputio poslodavac; 

 2. lice koje vrši prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Republiku Sloveniju u roku od 8 sati po prelasku granice;

 3. licu koje putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije u roku od 6 sati po ulasku; 
 4. licu sa diplomatskim pasošem; 

 5. predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa) koje izvršava zadatak i napusti Republiku Sloveniju čim je to po izvršenju zadataka moguće i predstavniku slovenačkog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa) koji izvršava zvaničan zadatak i iz druge države se čim je to po izvršenju zadataka moguće;

 6. pripadniku Slovenačke vojske, policije ili službeniku državnog organa koji se vraća sa upućivanja na rad u inostranstvu, kao i službeniku državnih organa na službeni put u inostranstvo;

 7. lice koje je doveženo u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

 8. detetu koje nije navršilo 13 godina i granicu prelazi sa članom uže porodice, koji nije upućen u kućni karantin i nije mu zabranjen ulazak u Republiku Sloveniju;

 9. pripadniku službazaštite i spasavanja, zdravstva, policije, vatrogasaca ili drugom licu koje vrši humanitarni prevoze ili nudi pomoć u spasavanju iotklanjanju posledicaelementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

 10. dvovlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnju ili na obe strane državne granice, gde prelazi državnu granicu sa susednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-ratarsko-šumarskih radova i vraća se preko granice najkasnije u roku od 8 sati od prelaska granice.

  Lice iz 6. tačke mora obaviti testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 po metodi PCR ili brzim antigenskim testom pri ulasku u Republiku Sloveniju, a uslove za izolaciju im do rezultata testiranja obezbeđuje poslodavac.

  Izuzeci za ulazak bez karantina, a s negativnim testom koji nije stariji od sedam dana

  Za četiri izuzetka koji su važili do sada više neće biti omogućen ulazak bez upućivanja u karantin kod kuće i bez prilaganja negativnog testa. Za njih se po novom zahteva prilaganje negativnog rezultata testa na prisustvo SARS-CoV-2, koji nije stariji od sedam dana od uzimanja brisa. Test mora biti obavljen po metodi PCR u državi članici Evropske unije ili državi članici šengenskog područja ili pri organizaciji, odnosno pojedinaca u trećim državama koje Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorija za zdravje, životnu sredinu i hranu (NLZOH) prepoznaju kao odgovarajuće i objavljeni su na sajtu NLZOH. Test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 se može se obaviti i s brzim antigenskim testom u državi članici Evropske unije ili šengenskog područja.

  Ulazak u Republiku Sloveniju se bez upućivanja u karantin kod kuće uz prilaganje negativnog rezultata testa koji nije stariji od sedam dana od uzimanja brisa dozvoljava: 

 1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za štaima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice; 

 2. licu koje dnevno ili povremeno prelazi granicu zbog uključenosti u vaspitanje, obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Evropske unije ili šengenskog područja i to dokazuje odgovarajućim dokazima. Ako je lice iz ove tačke maloletno ili iz drugih razlogane može putovati samo, pod istim uslovima može ući i licekoje ga prevozi, ali se po obavljenom prevozu mora vratiti preko granice; 

 3. državljaninu države članice Evropske unije ili šengenskog područja, koji dolazi iz druge članice Evropske unije ili šengenskog područja, gde je čuvao i nudio pomoć licima kojima je to potrebno, brigu o i negu članova porodice, roditeljsku negu i kontakt sa detetom, ili je otklanjao neposrednu opasnost po zdravlje, život i nepokretnost, i preko granice se vraća u roku od 12 satipo prelasku granice;

 4. licu koje ima zakazanu zdravstvenu uslugu u Republici Sloveniji i vraća se preko granice odmah po obavljenoj usluzi. Ukoliko zdravstvenu uslugu ima zakazano maloletno lice, pod istim uslovima može ući i njen staratelj, ako putuju zajedno.

Spisak srpskih laboratorija čiji rezultati se priznaju prilikom ulaska u Sloveniju:

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Kličniki centar Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referentne laboratorije Batajnica,

 • Medicinski fakultet Niš,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd,

 • Institut za javno zdravlje Kikinda,

 • Institut za javno zdravlje Kragujevac,

 • Institut za javno zdravlje Niš,

 • Institut za javno zdravlje Vojvodina,

 • Institut za javno zdravlje Sombor,

 • Institut za javno zdravlje Sremska Mitrovica,

 • Institut za javno zdravlje Subotica,

 • Institut za javno zdravlje Zrenjanin,

 • Institut za virusologiju, vakcine i serume 'Torlak',

 • Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut,

 • Institut za javno zdravlje Pančevo,

 • Specjialistički veterinarski institut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Šabac.