Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
22.01.2021  

OMUGUĆEN ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU IZ POSLOVNIH RAZLOGA

U vezi sa Uputstvom ministra zdravlja Republike Srbije o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti Covid – 19, a na osnovu koga je domaćim i stranim državljanima omogućen ulazak u Republiku Srbiju iz poslovnih razloga bez PCR testa, pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privremenoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Ukoliko strani državljanin ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test biče pozitivan na prisustvo SARS-CoV-2, Privremena komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorjalno nadležni zavod za javno zdravlje.


Na osnovu ovog Uputstva, koje stupa na snagu 21. januara, privrednici koji nameravaju da posete Srbiju iz poslovnih razloga, moraće da, prethodno o ovoj svojoj nameri, obaveste Privrednu komoru Srbije, koja će obavestiti Upravu granične policije.


Dolazak treba da bude najavljen 48 sati pre dana ulaska u Srbiju slanjem memoranduma (koji je propisno potpisan, overen i zaveden) na mejl: inocovid19@pks.rs 


Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju
b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava
c. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju
d. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza
e. Broj leta / registarska oznaka vozila
f.  Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mail adrese.