Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
17.11.2020  

Konzularne informacije

Stranke kojima je potrebna konzularna usluga ili pomoć za termin moraju da zamole preko imejla:

consular.belgrade(at)gov.si

U zahtevu je potrebno navesti lične podatke (ime, prezime, datum rođenja), vrstu usluge koja je stranci potrebna.

Za uzimanje otisaka prstiju molimo stranku da u elektronskoj poruci pošalju potvrdu upravne jedinice koja je primila njihov zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak (npr. plaćen račun, poziv za davanje otisaka prstiju, odn. o dopuni zahteva).

Podnosioci zahteva će o terminu uzimanja otisaka biti obavešteni pismeno, na adresu sa koje je zahtev poslat.

Termini za davanje otisaka prstiju će se određivati na osnovu sledećeg prioritetnog rasporeda:

-              stranci u procesu spajanja porodice, odn. stranci po 47. članu, koji imaju i maloletnu decu;

-              stranci za koje interes iskaže nadležno ministarstvo odn. ako iz dokumentacije proizilazi da je zaposlenje stranca hitno potrebno;

-              stranci koji su u RS primljeni na studentski program, istraživači i sl.

-              ostali zahtevi.

U slučaju da predložen termin stranci ne odgovara, mora to odmah pismeno javiti i biće joj određen novi termin. Ukoliko stranka ne otkaže termin pravovremeno, termin će joj biti određen na osnovu novog zahteva, bez prioritetnog rasporeda.

UPOZORENJE!

Stranke prilikom posete Ambasade moraju OBAVEZNO koristiti zaštitnu masku i pre ulaska dezinfikovati ruke.

Zadržavanje u grupama ispred Ambasade je ZABRANJENO. Stranke se u Ambasadu javljaju u tačno određenom terminu