Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
13.11.2020  

USLOVI ZA ULAZAK U REPUBLIKU SLOVENIJU 13.11.2020.

 

 

OBVESTILO O SPREMEMBI VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO - 12.11.2020

Srbije je od 8.11.2020. uvrštena na crvenu listu država. Licu koje ulazi u Republiku Sloveniju, a ima boravak u Srbiji ili dolazi iz Srbije, zbog moguće zaraze virusom SARS-CoV-2 se tako određuje  karantin od deset dana.

Vlada Republike Slovenije je u  četvrtak, 12.11.2020. donela odluku o izmeni Odluke o određivanju i sprovođenju mera za sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID -19 na graničnim prelazima na spoljnoj granici i na kontrolnim tačkama na unutrašnjim granicama Republike Slovenije.

Karantin neće biti određen licu ako prilikom prelaska granice priloži negativan rezultat testa na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19) koji nije stariji od 48 sati. Test mora biti obavljen u državi članici EU, državi članici šengenskog područja ili u jednoj od sledećih srpskih institucija:

 

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

 • Klinički centar Vojvodine,

 • Direktorat za nacionalne referentne laboratorije Bajajnica,

 • Medicinski fakultet Niš,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Beograd,

 • Laboratorija 'Vatreno oko' Niš,

 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju Beograd,

 • Institut za javno zdravlje Kikinda,

 • Institut za javno zdravlje Kragujevac,

 • Institut za javno zdravlje Niš,

 • Institut za javno zdravlje Vojvodina,

 • Institut za javno zdravlje Sombor,

 • Institut za javno zdravlje Sremska Mitrovica,

 • Institut za javno zdravlje Subotica,

 • Institut za javno zdravlje Zrenjanin,

 • Institut za virusologiju, vakcine i serume 'Torlak',

 • Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut,

 • Institut za javno zdravlje Pančevo,

 • Specijalistički veterinarski Institut (VSI) Subotica,

 • VSI Kraljevo,

 • VSI Niš,

 • VSI Novi Sad,

 • VSI Šabac.

 

 

 

Izuzeci bez karantina i negativnog testa

 

Ulazak bez karantina ili negativnog testa dozvoljava se:

 • licu koje je upućeno na izvršenje zadatka u sektoru međunarodnog prevoza ili sa njega;
 • licu koje vrši prevoz robe ili lica u Republiku Sloveniju ili iz nje u prvrednom saobraćaju, ili za teretni i putnički saobraćaj u tranzitu* i napušta Sloveniju u roku od 12 sati po prelasku granice;
 • licu koje putuje u tranzitu* kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od 12 sati po ulasku;
 • licu koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koja ga prevoze i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku;
 • licu koje prelazi grancu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili hitnih poslovnih razloga i to dokazuje odgovarajućim dokazima i vraća se preko granice u najkraće moguće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveze, ali ne duže od 12 sati po prelasku granice (važi i za uže članove* porodice lica, ukoliko putuju sa njim);
 • licu koje je dovezeno u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom, i pratećem zdravstvenom osoblju u tom vozilu;
 • licu koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu* u Republici Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja i vraća se preko granice odmah po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu, odnosno čim mu zdravstveno stanje to dozvoli (zajedno sa svojim pratiocem, kada je isti zbog zdravstvenog stanja nužno potreban);
 • licu mlađem od 14 godina koje prelazi granicu sa užim članom porodice koji prilaže negativan test.

*Navedena informacija sadrži izuzetke koji se odnose na opštu populaciju. Dodatne izuzetke možete naći na sajtu Vlade RS na sledećemm linku:

www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 

Tranzit znači da lice mora napustiti Sloveniju u roku od 12 sati, a pritom put mora obaviti bez nepotrebnog i dodatnog zaustavljanja, kao i napuštanja tranzitnog puta. Putnici na putu mogu obaviti nužne obaveze u tranzitu, kao što je točenje goriva, zaustavljanje radi fiziološke potrebe, ne smeju prenoćiti. Lice u tranzitu mora sa sobom imati odgovarajuću putnu ispravu (i vizu i dozvolu za boravak ukoliko je to potrebno) i dokument o nameri i cilju tranzita (od 14. jula nadalje dokument o nameri i cilju tranzita moraju priložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU dovoljna je važeća putna isprava). Lice za koje se predvidi da zaradi neophodnih mera susednih država neće moći da napusti teritoriju Slovenije ulazak u Sloveniju se ne dozvoljava.

 

* U uže članove porodice ubrajaju se: supružnik, vanbračni partner, partner iz sklopljene ili nesklopljene partnerske veze i razvedeni supružnik ili partner kome je sudskom odlukom određena alimentacija, i njihovi roditelji, zakonsko ili nezakonsko dete, usvojenik ili dete koje je odlukom nadležnog organa doveden u porodicu sa namerom usvojenja.

 

* U hitne zdravstvene preglede i zahvate spadaju oni kod kojih bi zbog odlaganja izvršenja došlo do slabljenja zdravstvenog stanja (npr. hemoterapija, posebni dijagnostički postupci, usluge na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite). U hitne zdravstvene preglede i zahvate ne računaju se usluge koje je moguće izvršiti u matičnoj državi ili su rutinski specijalistički pregledi (prvi pregledi u ginekologiji, oftalmologiji, dermatologiji i sl.) kao ni preventivni pregledi.

 

U odgovarajuće dokaze za dokazivanje hitnih neodložnih obaveza iz 5. člana spadaju, na primer, sudske odluke ili drugi slični akti kojima lice ostvaruje pravo na kontakt sa decom.

 

 

Lice koje policija prilikom uslaska u Republiku Sloveniju uputi u karantin od kuće u vreme karantina može obaviti testiranje na prisustvo COVID-19 tek petog dana po upućivanju u karantin. Ako je rezultat testa negativan računa se da je karantin prekinut.

U Republici Sloveniji se od ponedeljka, 16.11.2020. na 14 dana (uz mogućnost produženja) zabranjuje ponuda i prodaja robe i usluga neposredno potrošačima na teritoriji Republike Slovenije.

Izuzetke za koje zabrana ne važi možete pročitati na sledećem linku:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020163.pdf

Vlada Republike Slovenije je 18. oktobra donela Odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji cele države. Od 20. oktobra važi Odluka o privremenom delimičnom ograničenju  kretanja ljudi i ograničenju, odnosno zabrani okupljanja ljudi zbog sprečavanja zaraze SARS-Cov-2. Time je povremeno zabranjeno okupljanje više od šest ljudi, privremeno ograničen prelaz među statističkim regijama i ograničeno kretanje ljudi od 21. do 6. sati.

 Tranzit i ulazak u Sloveniju protiču normalno, bez ograničenja, čak i u vreme ograničenja kretanja ljudi.