Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
28.09.2020  

USLOVI ZA ULAZAK U SLOVENIJU 28.9.2020.

SRBIJA SE NALAZI NA NARANDŽASTOJ LISTI, ZA ULAZAK U SLOVENIJU JE UZ POJEDINE IZIZETKE POTREBAN 10-DNEVNI KARANTIN ILI  NEGATIVNI TEST (DETALJI U NASTAVKU) !

 

Vlada Republike Slovenije je 26.9.2020 na dopisnoj sednici donela Odluku o određivanju i sprovođenju mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 na graničnim prelazima na spoljnoj granici, na kontrolnim tačkama na unutrašnjim granicama i unutar Republike Slovenije, i objavila ga u Službenom listu Republike Slovenije i počinje da važi 28.9.2020.

Novom odlikom menjaju se pravila određivanja karantina na osnovu preporuke Evropske komisije.

Uvodi se narandžasta lista država (države sa oslabljenim epidemiološkim uslovima), koja menja dosadašnju crvenu listu. Države koje nisu na zelenoj (bezbedne države) ili crvena lista (države sa oslabljenim epidemiološkim uslovima), su dakle uvrštene na narandžastu listu. Na narandžastoj listi je i Srbija.

Ulazak iz država na narandžastoj i crvenoj listi bez karantina po novom moguć i samo s negativnim testom

Lice koje ulazi u Sloveniju, a sa prebivalištem u državama sa crvene ili narandžaste liste, ili dolazi iz tih država, se zbog moguće zaraze virusom SARS-CoV-2 određuje karantin na period od deset dana. Karantin neće biti određen ako lice pri prelasku granice priloži negativni rezultat testa na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nije stariji od 48 sati i urađen je u državi članici EU, državi članici šengena ili u Sloveniji, kod organizacije ili kod pojedinca, koje su Institut za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu prepoznali kao odgovarajuće i verodostojne i koji su navedeni na listi na sahjtu Nacionalne laboratorije za zdravlje, životnu sredinu i hranu.

https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73

Izuzeci bez karantina i negativnog testa za ulazak iz Srbije u Sloveniju, koja je na narandžasta

Određeno je 12 izuzetaka, kada karantin neće biti određen i licu ne treba rezultat negativni test. Ulazak iz bilo koje narandžaste ili crvene države se tako dozvoljava:

 1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica EU ili drugoj državi šengenskog područja, za šta ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom opravdava razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant;

 2. lice upućeno na ili sa obavljanja posla u sektoru međunarodnog prevoza;

 3. lice koje vrši prevoz robe ili lica u Sloveniju ili iz nje u privrednom prometu, kao i za teretni i putnički saobračaj u tranzitu i napušta Sloveniju u roku od 12 sati po prelasku granice;

 4. lice koje u tranzitu putuje kroz Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od 12 sati po ulasku;

 5. lice sa diplomatskom pasošu;

 6. članu strane zvanične delegacije koja dolazi u Slovenijo na osnovu potvrde ili zvaničnog poziva nadležnog državnog organa ili članu zvanične delegacije Slovenije koja se vraća iz inostranstva;

 7. predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa) koji vrši zvanični zadatak i napušta Slovenijo čim je to, po izvršenju zadatka, moguće;

 8. pripadniku Slovenačke vojske, policije ili službeniku državnog organa koji se vraća sa rada u inostranstvu, kao i službenicima državnih organa na službenom putu u inostranstvo (mora obaviti testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19) pri ulasku u Slovenij);

 9. lice koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje, ili naučno istraživanje u Republici Sloveniji, ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koje prevozi i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku;

   

 10.  

lice koje prelazi granicu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili iz hitnih poslovnih razloga i to potvrđuje odgovarajućim dokazom i vraća se preko granice u najkraće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveza, ali ne duže od 48 po prelasku granice (važi i za članove uže porodice lica);

 1. lice koje je dovedeno u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom i prateće zdravstveno osoblje u tom vozilu;

 2. lice koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi članici Evropske unije ili schengenskog područja, ili se vraća preko granice neposredno po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu, odnosno čim mu  zdravstveno stanje to dopušta (zajedno sa njegovim pratiocem, kada je isti zbog zdravstvenog stanja neophodan).

   

  U odgovarajuće dokaze za dokazivanje hitnih neodložnih obaveza iz 10. tačke spadaju, na primer, sudske odluke ili drugi slični akti kojima lice opravdava razloge za kontakt sa decom.

  Lica kojima su međunarodne organizacije izdale laissez-passer putnu ispravu i pozivom ili potvrdom koju je izdao državni organ Republike Slovenije, dokažu službenu svrhu svog dolaska u Sloveniju, tretiraju se isto kao lica koja imaju diplomatski pasoš (5. tačka).

  Tokom karantina je dozvoljeno uraditi testiranje

  Lice kome je odlukom određen karantin u vreme trajanja karantina može obaviti testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19). Ako je rezultat testa negativan nadležni organ otklanja odluku.