Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
23.09.2020  

Kurtuazna poseta kod Ivice Dačića, prvog potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije

Ambasador Damjan Bergant se u okviru kurtoaznih poseta sastao sa Ivicom Dačićem, prvim potpretsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Republike Srbije.

Ministar Dačić naglasio je dobru saradnju među obe države u oblasti politike, privrede, kulture i dr.  i istakao da među državama nema otvorenih pitanja.

Ambasador Bergant složio se da su odnosi među državama dobri i da je saradnja veoma razvijena. Istovremeno postoje mogućnosti za nadogradnju saradnje u svim oblastima.

Sagovornici su se složili da je pandemija uticala na dosadašnju saradnju, a države su čak i u periodu prolećne krize dobro sarađivale, pre svega pri vraćanju srpskih državljana iz evropskih država preko Slovenije u Srbiju, kao i pri vraćanju slovenačkih državljana iz Srbije u Sloveniju.

Obojica su se složila da će po završetku pandemije ponovo biti mogućnosti nastavka kontakata i time i oživljavanja dosadašnje saradnje među državama, na svim nivoima.