Ambasada Republike Slovenije Beograd /Vesti /
08.03.2018  

SAOPŠTENJE: Zvanična razvojna saradnja između Slovenije i Srbije donosi opipljive rezultate

Centar za evropske perspektive iz Slovenije, u saradnji sa Centrom za evropske politike iz Srbije (CEP), održao je u Beogradu, 28. februara 2018. godine. interaktivnu konferenciju „Razmena iskustava u otvaranju podataka javnog sektora“. Pristup konferencije je bio „solution-based“, odnosno, usmeren na pronalaženje rešenja. Ovaj događaj je deo Zvanične međunarodne saradnje Republike Slovenije i Republike Srbije i privukao je više od 100 predstavnika državnih orana, javnih tela, poslovnog sektora i civilnog društva.


Konferencija se sastojala od četiri različita panela, a dinamični i neobični format konferencije je učesnicima dao novu perspektivu posmatranja problema, što je dovelo do sveobuhvatne, inkluzivne i izuzetno otvorene debate i razmene iskustava.

 

Na prvoj, jutarnjoj sesiji, učesnici su razgovarali o najbitnijim motivima za otvaranje podataka javnog sektora. Eksperti za oblast otvorenih podataka su naglasili da bi otvaranje podataka učinilo svakodnevne zadatke i poslove u javnoj administraciji mnogo delotvornijim i efikasnijim, što ostavlja više vremena javnim službenicima, kako bi mogli da se fokusiraju na nove zadatke. Posebno je naglašena važnost transparentnosti i vrednosti koje otvaranje podataka nosi sa sobom.

 

Koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se ostvario napredak u procesu otvaranja podataka javnog sektora? Drugi panel se fokusirao na ovo pitanje i naši panelisti su kao najvažnije preduslove za postizanje uspeha označili saradnju, timski rad i komunikacije.

 

Programi Zvanične razvojne saradnje Centra za evropske perspektive uvek ostavljaju prostora za razmenu dobrih praksi, pa su naši panelisti kratko analizirali već postojeće primere iz kojih se može puno naučiti: eBeba, eZUP, Supervizor, PISO Portal, aplikacija Posmatrač i Techfugees platforma.

 

Naredni, popodnevni, paneli su bili više usmereni na komunikaciju sa publikom, gde su naši moderatori zanimljivim pitanjima nastojali da u debatu uključe sve učesnike. Prema njihovim odgovorima na pitanje „Gde želite da budete i kako možete tamo doći?“ učesnici su bili podeljeni u grupu optimista i realista. Noćna sesija je bila organizovana tako da ponudi otvoreno tržište ideja, praksi, iskustva i mogućnosti za umrežavanje.

                               

Na konferenciji je ostvarena sadržajna razmena stavova, iskustava i praksi između zainteresovanih strana (predstavnika državnih organa, medija, akademskih institucija i civilnog društva) zahvaljujući otvorenom ili poluotvorenom formatu diskusije.

 

Ova konferencija je deo programa Centra za evropske perspektive iz Slovenije, finansiran od strane Ministarstva za inostrane poslove Republike Slovenije, u okviru međunarodne razvojne saradnje.