Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
01.06.2010  

REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU S HRVAŠKO, 6. JUNIJ 2010

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. 

Referendum bo potekal v nedeljo 6. junija 2010, od 9.00 do 17.00 tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu, Pariska 15, Beograd. 

Pred referendumom bo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu potekala razgrnitev volilnih imenikov in vsi državljani RS, s stalnim prebivališčem v tujini, bodo imeli  možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil, kot so na primer izpiski iz matičnih knjig (poročne matične knjige, mrliške knjige) ali pisne izjave o spremembi prebivališča v tujini. 

V seznam volivcev bodo vpisani slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo Državni volilni komisiji do 22. maja 2010 sporočili, da želijo glasovati na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu. Obrazec za prijavo na volišču v tujini je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si . Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana ali na elektronski naslov rvk(at)gov.si ali na fax. št. +386 1 4331 269. 

Na spletni strani DVK je objavljen tudi obrazec za glasovanje po pošti. Zahtevke za glasovanje po pošti je potrebno posredovati DVK najpozneje do 22. maja 2010. 

Na spletni strani www.dvk.gov.si bo objavljen tudi obrazec za glasovanje na posebnih voliščih v Republiki Sloveniji. Obrazec je namenjen slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v tujini, ki so vpisani v posebni volilni imeni,  in ki bodo na dan izvedbe referenduma v Republiki Sloveniji ter bi želeli svojo pravico izvrševati v Republiki Sloveniji. Zahtevo za glasovanje v RS je možno posredovati do 3. junija 2010. 

Več informacij na spletni strani Državne volilne komisije: www.dvk.gov.si

Splošna informacija o referendumu (odpri povezavo!)

Zahtevek za glasovanje po pošti v tujini za volivce, ki v R Sloveniji NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA (odpri povezavo!)

Zahtevek za glasovanje po pošti ali na DKP za volivce z začasnim prebivališčem v tujini (odpri povezavo!)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

REFERENDUM O ZAKONU O RATIFIKACIJI ARBITRAŽNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, 6. JUNA 2010. GODINE

 

 

Narodna skupština  Republike Slovenije je raspisala naknadni zakonodavni referendum o Zakonu o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatska.

 

Referendum će se održati u nedelju, 6. juna 2010.godine, od 9:00 do 17:00 sati, i na Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu, Pariska 15, Beograd.

 

Pre referenduma će u Ambasadi Republike Slovenije biti dostupan glasački spisak na uvid, kako bi svi državljani Republike Slovenije, sa stalnim prebivalištem u inostranstvu, imali mogućnost, da provere ispravnost upisanih podataka u glasačkom spisku i da zahtevaju njihovu eventualnu  popravku. Popravke se mogu uraditi na osnovu dokaza, kao što su izvodi iz matičnih knjiga (venčanih, umrlih i dr., na međunarodnim obrascima) ili pismene izjave o promeni prebivališta u inostranstvu.

 

U birački spisak će biti upisani slovenački državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji, koji će do 22. maja 2010.g. obavestiti Državnu glasačku komisiju, da žele glasati u  Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu. Obrazac za prijavu glasanja u inostranstvu je objavljen na sajtu Državne volilne komisije (Državne izborne komisije) www.dvk.gov.si . Ispunjen i potpisan obrazac se posreduje na adresu: DVK, Slovenska cesta 54, Ljubljana ili na elektronsku adresu rvk(at)gov.si ili putem faksa br. +386 1 4331 269.

 

Na sajtu www.dvk.gov.si će biti objavljen i obrazac za glasanje na posebnim glasačkim mestima u Republici Sloveniji. Obrazac je namenjen slovenačkim državljanima sa stalnim prebivalištem u inostranstvu, koji su upisani u poseban glasački spisak, a koji će, na dan referenduma biti u Republici Sloveniji i želeti da svoje glasačko pravo ostvare u Republici Sloveniji. Zahtev za glasanje u Republici Sloveniji je moguće poslati do 3. juna 2010.g.

 

Na sajtu DVK je objavljen i obrazac za glasanje po pošti. Zahteve za glasanje po pošti je potrebno posredovati DVK najkasnije do 22. maja 2010.g.

 

Upozoravamo, da slovenački državljani sa prebivalištem u Republici Srbiji neće dobiti glasačke listiće i izborne karte neposredno na adresu prebivališta. Glasački list i izbornu kartu za glasanje po pošti će primiti samo oni glasači, koji budu poslali zahtev za glasanje po pošti najkasnije do 22.05.2010.g.

 

Na osnovu dosadašnjih iskustava predlažemo, da glasači, koji žele da glasaju po pošti, što pre posreduju zahteve državnoj izbornoj komisiji.

 

Više informacija na: www.dvk.gov.si