Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
15.11.2021  

Potrjevanje obrazcev podpore za vložitev P Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije na Veleposlaništvu RS v Beogradu

Potrjevanje obrazcev podpore za vložitev P Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije na Veleposlaništvu RS v Beogradu

Prejeli smo obvestilo MNZ, da jih je Državni zbor Republike Slovenije obvestil, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je podpredsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, ponedeljek, 15. 11. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa četrtek, 13. 1. 2022.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 910.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo:

PRAVICA DO REFERENDUMA, SPREMEMBA 90. ČLENA USTAVE RS

Volivci v tujini:

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Mag. Mimi Zajc ,Zgornja Dobrava 50, 4246 Kamna Gorica

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.