Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
20.12.2016  

SLOVENIJA PRIDOBILA PRVI DEL ARHIVSKEGA GRADIVA IZ NASLEDSTVA PO SFRJ

BEOGRAD, 20.12.2016

Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo dr. Ana Polak Petrič je v imenu Republike Slovenije danes v arhivu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije prevzela 43 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Gre za prvo restitucijo državnih arhivov SFRJ katerikoli državi naslednici. Državi sta se tudi dogovorili, da Slovenija v kratkem prevzame naslednjo skupino mednarodnih sporazumov.

 

Del slovenske kulturne dediščine v širšem pomenu besede so tudi mednarodne pogodbe, tesno povezane s slovenskim ozemljem oziroma mednarodnopravnim položajem naroda, kot so zlasti pogodbe o določitvi državnih mej, ki so danes slovenske državne meje.

 

Sporazum o vprašanjih nasledstva, ki so ga 29. junija 2001 na Dunaju podpisale države naslednice SFRJ, določa po kakšnem ključu preidejo arhivi nekdanjih zveznih republik in državni arhivi SFRJ na posamezne države naslednice ter  pod kakšnimi pogoji postanejo arhivi njihova skupna dediščina. Države naslednice na podlagi sporazuma pridobijo mednarodne pogodbe, katerih depozitar je bila SFRJ, in se nanašajo samo na zadeve v zvezi z ozemljem ene ali več držav naslednic ali na ustanove, ki imajo sedež na njihovem ozemlju (radicirane mednarodne pogodbe).

 

V začetku leta 2015 je slovensko zunanje ministrstvo pripravilo poseben seznam radiciranih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo. Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo je seznam aprila 2015 predala veleposlaniku Republike Srbije v Ljubljani, čemur je sledilo evidentiranje gradiva v arhivih v Beogradu.

 

Tokratni prevzem 43 mednarodnih sporazumov, za katerega sta se na dvostranskem srečanju v okviru skupnega zasedanje vlad obeh držav dogovorila ministra za zunanje zadeve Slovenije Karl Erjavec in Srbije Ivica Dačić, predstavlja prvi del arhivskega gradiva, ki ga bo prevzela Slovenija po Sporazumu o vprašanjih nasledstva, hkrati pa tudi prvo restitucijo državnih arhivov SFRJ katerikoli državi naslednici. Državi sta se prav tako dogovorili o skorajšnjem prevzemu naslednje skupine mednarodnih sporazumov.