Veleposlaništvo RS Beograd /Novice /
01.07.2015  

6. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo

 30. junija in 1. julija 2015 je v Beogradu potekalo 6. zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (MK), ki ga je na slovenski strani vodil generalni direktor Direktorata za gospodarsko diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, veleposlanik dr. Stanislav Raščan, na srbski pa državni sekretar na Ministrstvu za trgovino, turizem in telekomunikacije Republike Srbije Stevan Nikčević.

V ločenem bilateralnem pogovoru sta sopredsedujoča poudarila izredno dobre odnose med državama tako na politčnem kot gospodarskem področju in se zavzela za nadaljnjo krepitev sodelovanja tudi na multilateralnem področju.  

Gospodarsko sodelovanje med državama je zelo dobro, hkrati pa obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti na številnih področjih.  

Srbija je bila 11. najpomembnejša partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave, ki je l. 2014 znašala 1,07 mlrd EUR. Vrednost slovenskega izvoza je znašala 658 mio EUR, vrednost uvoza blaga iz Srbije pa 415 mio EUR. Od l. 2003 naprej (z izjemo l. 2008, ko je bila na prvem mestu) do vključno decembra 2013 je Srbija 2. največja prejemnica slovenskih neposrednih investicij v vrednosti 1,2 mlrd EUR. Konec l. 2013 je bilo v Sloveniji 54,6 mio EUR neposrednih investicij iz Srbije. 

Na zasedanju sta si strani izmenjali podatke o aktualnih gospodarskih kazalnikih. Pregledali sta bilateralno gospodarsko sodelovanje med državama na različnih področjih in opredelili perspektivna področja za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja. To so promet, varstvo okolja, informacijsko-komunikacijska tehnologija, turizem, energetika, zaščita in pomoč ob naravnih nesrečah, meroslovje ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana. 
Po plenarnem delu zasedanja so bila organizirana delovna omizja strokovnjakov s področja prometa, varstva okolja in informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

V okviru delovne skupine s področja varstva okolja je bil srbski strani predstavljen nastajajoči konzorcij slovenskih podjetij za sanacijo degradiranih industrijskih območij v Srbiji. Predstavniki nekaterih slovenskih podjetij so izrazili interes za pridobitev čimbolj konkretnih informacij o načrtih in potrebah Srbije, saj lahko omenjeni konzorcij s svojimi komplementarnimi okoljskimi rešitvami prispeva k izboljšanju stanja v Srbiji na tem področju.  

Delovna skupina s področja prometa je obravnavala slovenski interes za podpis pisma o nameni za vzpostavitev Zahodno-balkanskega koridorja na relaciji München-Salzburg-Beljak-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Sofija-Istanbul (z možnostjo kasnejše vključitve veje od Niša preko Skopja do Grčije) in njegovo vključitev med železniške tovorne koridorje. Izražen je bil tudi vzajemen interes za razvoj železniške infrastrukture. 

Delovna skupina, ki je obravnavala možnosti za poglobitev sodelovanja na informacijsko-komunikacijskem področju, je izpostavila skupen interes za podpis Memoranduma o soglasju s tega področja, ki bi opredelil konkretne projekte, ki so lahko financirani z EU sredstvi. Strani sta zainteresirani za nadaljevanje dobrega sodelovanja med podjetji s tega področja iz obeh držav tudi na tretjh trgih (Afrika, Skupnost neodvisnih držav).

Sopredsedujoča MK dr. Raščan in Nikčević sta ob koncu 6. zasedanja Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo podpisala Protokol oz. zapisnik zasedanja, kjer so opredeljeni načini nadaljnjega sodelovanja med državama po posameznih področjih.

Naslednje zasedanje bo predvidoma potekalo prihodnje leto v Ljubljani.