Ambasada Republike Slovenije Beograd /O Ambasadi /Šef misije /

Ambasador

Nj. Eks. Damjan Bergant

Ambasador Republike Slovenije u Republici Srbiji

2017. - Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Slovenije

2014. – 2017. Direktor ITF - Institucije za ljudsku bezbednost

2010. – 2014. Član Upravnog odbora Razvojne banke Saveta Evrope (CEB)

2010. – 2014. Ambasador - Stalni predstavnik Slovenije pri Savetu Evrope

2009. Šef Radne grupe za predsedavanje Komitetu ministra Saveta Evrope

2008. Predsedavajući Radne grupe Evropskog Saveta za OEBS i Savet Evrope (COSCE) u Briselu

2006. – 2009. Član nezavisne međunarodne grupe za izradu strategije nacionalne sigurnosti Jermenije

2006. – 2009. Šef Sektora zs OEBS i Savet Evrope

2004. – 2006. Šef Odela OEBS-a, zamenik šefa Radne grupe za slovenačko predsedovanje OEBS-om

2004. Kancelarija Državnog sekretara za multilateralne odnose

1999. – 2003. Stalna misija Slovenije pri OEBS-u u Beču, prvi sekretar

1997. - 1999. Šef Kancelarije Državnog sekretara za multilateralne odnose

1996. - 1997. Sektor za multilateralnu diplomatiji

1995. Kadrovska služba Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije