Ambasada Republike Slovenije Beograd /O Ambasadi /Osoblje /

Osoblje

AMBASADOR
Nj. E. Vladimir Gasparič

E-mail: vladimir.gasparic(at)gov.si

POLITIČKO ODELJENJE, KULTURNA SARADNJA I MEDIJI
Roman Weixler

Zamenik ambasadora, opunomoćeni ministar
E-mail: roman.weixler@gov.si 

ADMINISTRATIVNO ODELJENJE
Aleksandra Nesterović
tel: +381 11 303 8476
E-mail: aleksandra.nesterovic(at)gov.si

EKONOMSKA SARADNJA
Goran Križ

Opunomočeni ministar
E-mail: goran.kriz(at)gov.si

Snežana Goršek
Stručni saradnik
E-mail: snezana.gorsek(at)gov.si

KONZULARNO ODELJENJE
Miha Vilar

Opunomoćeni ministar
E-mail: miha.vilar@gov.si

Duša Postolovič
Savetnik
E-mail: dusa.postolovic(at)gov.si

VOJNI ATAŠE
pukovnik Damjana Jurkovič
Tel: +381 11 303 8354
Fax: +381 11 334 8012
E-mail: damjana.jurkovic(at)mors.si

POLICIJSKI ATAŠE
Davor Pešić
Tel: +381 11 303 8357
Fax: +381 11 328 8657
E-mail: davor.pesic(at)policija.si