Veleposlaništvo RS Beograd /Informacije glede potovanja /Pogoji za vstop v Republiko Slovenijo /

Pogoji za vstop v Republiko Slovenijo

V POMOČ POTNIKOM, KI VSTOPAJO V DRŽAVO, ODSLEJ TUDI NOVA APLIKACIJA VSTOP V SLOVENIJO

Slovenska policija je pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo, da bi omogočili čim bolj enostavno in transparentno potovanje v tujino in v Slovenijo. Namenjena je potnikom, ki potujejo v Slovenijo, vstopajo vanjo z namenom tranzita ali pa se odločajo za odhod iz Slovenije na podlagi izjeme.

Več informacij na spodnji povezavi:

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/107748-v-pomoc-potnikom-ki-vstopajo-v-drzavo-odslej-tudi-nova-aplikacija-policije-enter-slovenia

Spremembe pri izjemah za vstop v Republiko Slovenijo (15.04.2021)

Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembe pri izjemah za vstop v Republiko Slovenijo. Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do vključno 25. aprila 2021.

Upoštevata se dve novi cepivi

Za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen.

Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa so naslednje spremembe:

·    tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur,

·    ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti),

·    dodane so osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test),

·    med nujne razloge so dodani poslovni razlogi.

Poleg tega izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (12. točka 1. odstavka 11. člena odloka) velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in z sedemdnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in s sedemdnevnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa so naslednje spremembe:

·    Dodana je izjema za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče kadar potujejo skupaj.

Pogoji za vstop v Slovenijo (veljavni do 18. 4. 2021)

Državljana Republike Slovenije ali tujca z urejenim dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji, ki prihaja iz Srbije, se napoti v karanteno za deset (10) dni, ki je ni mogoče predčasno prekiniti. Oseba v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži (splošne izjeme):

  1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva CMIRNATY proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika iz 1. in 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR (posebne izjeme)   

Kategorije oseb, ki ne bodo napotene v karanteno in tudi ne potrebujejo negativnega testa PCR so:

  1. napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
  2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapustijo Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
  3. osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapustijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
  4. osebe z diplomatskim potnim listom;

5.     predstavnik tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6.     oseba, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7.     otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8.     pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9.     pripadnik Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10.  pripadnik policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;

11.  oseba, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12.   oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje. 

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA:

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;

3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

4. osebi, ki prevaža osebo, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;

5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.