Veleposlaništvo RS Beograd /Informacije glede potovanja /Pogoji za vstop v Republiko Srbijo /

Pogoji za vstop v Republiko Srbijo v času pandemije virusa COVID-19

Pogoji za vstop slovenskih državljanov brez statusa v Republiki Srbiji v času pandemije virusa COVID-19 (turizem, zasebni obiski, poslovni obiski)

1. Vstop je tujcem brez bivališča v Srbiji dovoljen z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom (HAG), ki ni starejši od 48 ur in je izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere tujec prihaja oziroma iz katere vstopa v Republiko Srbijo. 

ali

2. Slovenija in Srbija vzajemno priznavata srbsko potrdilo o cepljenju oz. slovensko cepilno knjižico, ki omogočata vstop v državo brez napotitve v karanteno. Osebe morajo biti cepljene z dvema dozama cepiva oziroma z eno dozo v primeru cepiva proizvajalca AstraZeneca in proizvajalca Johnson in Johnson, če je minilo najmanj 14 dni od prvega cepljenja.

ali

3. Državljani Slovenije lahko vstopijo tudi s potrdilom da so preboleli COVID-19 v zadnjih 180 dnevih.

Mladoletnim osebam do 15. leta starosti je tudi omogočen vstop brez karantene ali potrdila o negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, če potujejo v spremstvu ožjih družinskih članov, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v Srbijo brez napotitve v karanteno. 

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo z negativnim PCR testom ne veljajo za naslednje izjeme:

1. za osebe, ki so bile cepljene v Republiki Srbiji in imajo ustrezno potrdilo, ter državljane s katerimi ima Republika Srbija sporazum o priznavanju certifikatov o cepljenju, ki so cepljeni v tisti državi in imajo ustrezno potrdilo izdano s strani pristojnega organa le-te države – t.i. covid cepilne legitimacije (države: Slovenija, Madžarska, Turčija, UAE);

2. za tuje državljane, ki so v tranzitu skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

3. za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

4. za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

5. za mladoletne osebe do 12 let, če imajo starši, skrbniki ali druge osebe, ki so v spremstvu otroka, veljaven negativen test, v kolikor je le-ta zanje potreben; 

6. za osebe, ki so polno cepljeni (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so cepljeni z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove, oziroma pristojnih organov.

7. Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

- tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo; 

- tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzitomejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gorvodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dolvodno;

- avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

- železniških vozil in osebja vlakov;

- vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

- za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur.

Srbski državljani in tujci z urejenim dovoljenjem za bivanje v Srbiji

Državljanom Republike Srbije in tujim državljanom z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki prihajajo iz držav z nestabilno epidemiološko situacijo, in nimajo negativnega RT-PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je bil izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere prihajajo, bodo napoteni v karanteno na domu (10 dni).

V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.

Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:

1. državljane Republike Srbije in tuje državljane z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki prihajajo iz: Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Severne Makedonije in Črne Gore in Madžarske;

2. za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;

3. za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;

4. za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč Republike Srbije;

5. za posadko in kabinsko osebje katerim je skrajnja destinacija Republika Srbija;

6. za akreditirane člane osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in pisarn mednarodnih organizacij kot tudi njihovih družin, ki so imetniki posebnih osebnih izkaznic oziroma identifikacijskih dokumentov izdanih s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Generalnega sekretariata Vlade;

7. za člane posadke, ki opravljajo mednarodne prevoze;

8. za mladoletne osebe do 12 let;

9. za pripadnike tujih vojaških, policijskih in drugih varnostnih služb, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Srbije ali v Republiko Srbijo prihajajo zaradi opravljanja uradnih nalog s predhodno najavo;

10. za državljane Republike Srbije in tuje državljane, ki so popolnoma cepljeni (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so vakcinirani z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in ki o tem imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove, oziroma organov.

Omejitev se ne nanaša na državljane Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bugarske, Madžarske, Republike Severne Makedonije in Črne Gore, ko prihajajo v Republiko Srbijo iz držav, katerih so državljani. Osebam, ki niso državljani teh držav, ampak imajo odobreno začasno ali stalno bivanje v teh državah in v Republiko Srbijo vstopajo direkt iz njih, se dovoli vstop pod pogojem da v roku 48 ur po prehodu meje dostavijo teritorialno nadežnom zavodu za javno zdravje negativen RT-PCR test ali antigen test na prisotnost SARS-CoV-2, izdan s strani tujega referenčnega laboratorija Republike Srbije.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike Srbije, ko gre za posadke:

- tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo;

-  tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzit omejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gor vodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur  za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dol vodno;

- avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je začetna in končna destinacija Republika Srbija;

- železniških vozil in osebja vlakov;

- vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.  

Vse podrobnosti o vstopu v Srbijo lahko preberete na spletni srani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak?lang=lat

___________________________________________________________________________

Vstop v Republiko Srbijo iz poslovnih razlogov je mogoč tudi pod naslednjimi pogoji:

Srbija tujim državljanom omogoča vstop iz poslovnih razlogov brez PCR testa pod pogojem da v 24 urah po prečkanju državne meje Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij Republike Srbije.

Gospodarstveniki, ki nameravajo iz poslovnih razlogov obiskati Srbijo, morajo o tem 48 ur pred prihodom obvestiti srbsko gospodarsko zbornico, ki bo informacijo posredovala upravi mejne policije.

Pred prihodom morajo gospodarstveniki poslati memorandum (ki je pravilno podpisan, overjen in registriran) na e-naslov: inocovid19@pks.rs ali izpolniti spletni obrazec.

Memorandum mora vsebovati naslednje podatke:

a. Ime in priimek osebe / oseb, ki prihajajo v Republiko Srbijo

b. Številka potnega lista in ime države, v kateri je bila izdana potna listina

c. Poslovni razlog za prihod v Republiko Srbijo

d. Datum vstopa v Srbijo in ime mejnega prehoda

e. Številka leta / registrska številka vozila

f.  Naslov bivanja v Republiki Srbiji, trajanje bivanja (od-do), kontaktna telefonska številka in e-pošta.

Več informacij in spletni obrazec najdete na strani PK: https://inocovid.pks.rs/.