Veleposlaništvo RS Beograd /Konzularne informacije /Sprmemba vizumskega zakonika in taks /

 

2. februarja 2020 v veljavo stopi sprememba Vizumskega zakonika (Uredba (ES) 810/2009). Posledično se bodo spremenila nekatera pravila izdajanja schengenskih vizumov.

Najpomembnejše spremembe vključujejo:

za schengenski vizum se lahko od 2. februarja 2020 zaprosi 6 mesecev pred nameravanim potovanjem in ne več 3 mesece;

vizumska taksa se poviša na 80 evrov z izjemo otrok do dopolnjenega 6 leta starosti, ki so opravičeni plačila takse, otrokom med 6. in dopolnjenim 12. letom, se zaračuna 40 evrov vizumske takse;

v veljavo stopijo novi obrazci vizumske vloge, ki je dosegljiva na strani Vstop in prebivanje;

spreminjajo se pravila izdajanja vizumov za večkratni vstop in daljšo veljavnost.

Višina vizumske takse se za državljane tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo sklenjen sporazum o vizumskih olajšavah, ne spreminja in ostaja 35 evrov.

 

Podrobne informacije lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/spremembe-pravil-izdajanja-schengenskih-vizumov/