Ambasada Republike Slovenije Beograd /Konzularne informacije /Informacije o dozvoli za privremeni boravak /

Informacija o dozvoli za privremeni boravak

Ambasada Republike Slovenije u Beogradu učestvuje samo u procesu izdavanja privremene dozvole boravka, u slučaju sticanja prvog boravka. Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Slovenije u Beogradu (ulaz iz Skenderbegove ulice) od ponedeljka do četvrtka od 10.00 do 12.00, sredom i od 14.00 do 16.00.

Konzularna taksa iznosi 102,00 evra, koja se uplaćuje tokom podnošenja molbe na Konzularnom sektoru.

Privremeni boravak se može se izdati iz sledećih navedenih razloga:

Dozvoluza prvi boravak, koji je uvek privremen, stranac mora dobiti pre ulaska u zemlju, osim ako nije drugačije predviđeno zakonom. Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu. Izuzev, kada zakon to omogućava, može se podneti nadležnoj administrativnoj jedinici.

Podnošenje molbe

Tokom dostavljanja molbe za dozvolu boravka, stranki savetujemo da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna u postupku. Molbu sa predatom pratećom dokumentacijom Ambasada šalje nadležnim administrativnim jedinicama u Republici Sloveniji. 

Ako molba nema svu prateču dokumentaciju, kasnije treba da se na zahtev nadležne administrativne jedinice dopuni, što produžava postopak izdavanja dozvole za boravak. 

Dokumenti izdati od strane srpskih organa (npr. venčani list, izvod iz knjige rodjenih, uverenje o nekažnjavanju, itd.) koji su priloženi uz molbu, moraju biti izdati na međunarodnim formularima ili propisno overeni i prevedeni na slovenački jezik kod sudskog tumača i ne smeju biti stariji od 3 meseca. 

Nakon dobijanja dozvole i nakon stupanja u Republiku Sloveniju, stranac je dužan, da se u roku od tri radna dana prijavi na lokalnoj policijskoj stanici. 

Izdavanje dozvole za boravak

Podnosioce molbe za dozvolu boravka Ambasada će obavestiti da je primila dozvolu za boravak od nadležne administrativne jedinice putem telefona. Podnosilac molbe mora preuzeti dozvolu za boravak lično na Konzularnom odeljenju Ambasade od ponedeljka do četvrtka od 10.00 do 12.00, sredom i od 15.00 do 16.00 (zakazivanje).

Ako vam je bio  na graničnom prelazu odbijen ulazak u Sloveniju ili vam je bila odbijena molba za vizu/ dozvolu za boravak u neku od država schengena, možete popuniti obrazac da proverite da li zabrana još važi za vas.

Promena stalnog / privremenog boravka za državljane Slovenije

U skladu sa odredbama Zakona o registraciji prebivališta za državljane Republike Slovenije, koji nameravaju stalno iseljavanje iz države, pre njihovog iseljavanja dužni su da se odjave sa njihovog boravka kod nadležnih organa (administrativna jedinica, opština) i da se navede tačna adresa u inostranstvu (zemlja, grad, ulica, kućni broj i poštanski broj).Ako informacija nije poznata tokom iseljavanja, informacija se mora dostaviti u bilo koje doba kasnije. Tačna adresa u inostranstvu je važna za ostvarivanje prava glasanja, jer svaki građanin koji se preselio na teritoriju Republike Slovenije, u skladu sa pravom i zvaničnoj dužnosti, treba da se prijavi na izbornoj listi za glasanje državljana, koji žive van teritorije Republike Slovenije. Tačna adresa boravka u inostranstvu predstavlja garanciju da glasači na osnovu zahteva mogu glasati putem pošte, kao i da pridobiju izborne materijale na tačan naslov prebivanja. Zakonom se takođe daje pravo privremenog boravka van teritorije Republike Slovenije. Ovo je primenljivo kada pojedinac namerava da putuje u oblastima van teritorije Republike Slovenije na više od 3 meseca.

Zakon ne odredjuje pravo na period odsustva privremenog boravka, ali zahteva da se definiše mesto prebivanja u skladu sa članom 3. Zakona o registraciji prebivališta.I u ovom slučaju, osoba mora da prijavi njen odlazak nadležnim organima pre njenog polaska, kao i tačnu adresu privremenog prebivališta van teritorije Slovenije.U momentu povratka iz inostranstva na više od 60 dana ili radi stalnog boravka u zemlji, moraju se obavestiti nadležni organi za povratak osobe u roku od 8 dana po dolasku. Promenu prebivališta u inostranstvu, državljani Republike Slovenije mogu obavestiti diplomatsko-konzularna predstavnistva u inostranstvu.