Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /Kultura, znanost, izobraževanje /Učenje slovenskega jezika /

Učenje slovenskega jezika v Srbiji

Slovenija organizira in financira pouk slovenščine v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Kruševcu, Subotici, Zrenjaninu, Vršcu, Rumi, Vrdniku, Kostolcu, Boru in Negotinu.

Na univerzitetni ravni je slovenščina zastopana na Univerzah v Beogradu in Novem Sadu:

Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Katedra za opštu lingvistiku
Studentski trg 3
SR-11 000 Beograd
www.fil.bg.ac.rs 

Vzporedni diplomski študij s splošnim jezikoslovjem (72 ECTS); slovenski jezik kot izbirni predmet za vse študente Filološke fakultete (6 ECTS); izbirni predmet za študente Skupine za srbski jezik in književnost (6 ECTS).
Kontakt:
prof. dr. Maja Đukanović, maja.djukanovic(at)fil.bg.ac.rs
mag. Laura Fekonja, laura_fekonja(at)hotmail.com

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
SR-21 000 Novi Sad
Izbirni predmet za študente Skupine za srbski jezik in književnost (6 ECTS)
Kontakt: doc. dr. Željko Marković, zeljkomarkovic(at)sbb.rs

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik