Ambasada Republike Slovenije Beograd /Kultura, nauka i prosveta /Nauka i obrazovanje /

Nauka i obrazovanje

Pravni osnov i temelj saradnje između dve zemlje predstavlja g. 2001 potpisan krovni Sporazum o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Oktobra 2013, na zajedničkoj sednici Vlada Srbije i Slovenije, potpisan Protokol o saradnji u oblasti obrazovanja, a jedna od njegovih glavnih odredbi je, da se građani Srbije mogu školovati i studirati u Sloveniji pod istim uslovima kao i građani Slovenije i obrnuto , što u praksi između ostalog podrazumeva uzajamno oslobađanje školarine.
Nadležna ministarstva su sa protokolom dogovorila o godišnji razmeni 18-mesečnih stipendija za tri do šestomesečni postdiplomski studij na slovenačkim odnosno srpskim univerzitetima. Dve države obavezale se, da će podsticati učenje srpskog i slovenačkog jezika u drugim državama, pogotovo među pripadnicima obe narodne zajednice.

Srbija i Slovenija sarađuju i u nekoliko programa razmene studenata:
- CEEPUS  (srednjeevropski program za razmenu studenata  i profesora) je regionalni program, koji je počeo sa radom g. 1995. Cilj programa je uspostavljanje i podstrek mobilnosti studenata i profesora među državama kao i iskoristiti prijateljske veze i mogućnosti za oblikovanje zajedničkih studijskih programa. U CEEPUS programu učestvuju visokoškolske institucije iz sledećih država: Albanija, Austrija, Bugarska, BiH, Češka, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.
- Basileus je projekat za saradnju i mobilnost u oblasti visokog obrazovanja za države EU i Zapadnog Balkana. Erasmus Mundus External Cooperation Window je shema koju izvodi  Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA). Koordinator Basileus projekta Univerzitet iz Genta. Konzorcij 20 univerziteta ima proračun 5 milijona EUR za 400 razmena.
- JoinEU SEE je program mobilnosti studenata i zaposlenih. Univerziteti u Ljubljani i Mariboru sarađuju kao partnerske institucije u programu Erasmus Mundus JoinEU SEE, koji omogućava dobijanje stipendija za sprovođenje mobilnosti studenata i zaposlenih. Razmena pojedinaca mogu se sprovoditi među državama EU i državama Zapadnog Balkana kao i nekim drugim pridruženim članicama konzorcija. JoinEU SEE konzorcij koordiniše Univerzitet v Gracu.
- Javni fond za razvoj kadrova i stipendija redovno objavljuje raspise za dobijanje stipendija, mobilnost studenata i sl.
- Evropski fond za Balkan je namenjen novoj generaciji političara i zaposlenih u javnom sektoru. Fond ima izrađen program stipendiranja mladih vladinih zaposlenika iz Zapadnog Balkana.