Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /Konzularne informacije /Prenos posmrtnih ostankov /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Slovenijo je potrebno predložiti:
- potni list umrle osebe
- izpisek iz matične knjige umrlih na mednarodnem obrazcu
- zdravniško potrdilo o vzroku smrti
- potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)               
- podatki o prevoznem sredstvu in osebi, ki spremlja prevoz
- potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v Sloveniji v kraju, kjer bo opravljen pokop ali hramba žare (le v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

VLOGA ZA POSMRTNI POTNI LIST