Ambasada Republike Slovenije Beograd /Konzularne informacije /Informacije o izdavanju viza /

Informacije o putovanju bez viza za građane Srbije

Brošura sa ključnim informacijama

Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije su 30. novembra 2009. godine, na sednici Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove u Briselu, doneli odluku kojom se uvodi bezvizni režim za državljane Srbije, Crne Gore i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije za ulazak u zemlje Šengenskog prostora.

Ova saglasna odluka potvrdjuje jasnu evropsku perspektivu za države Zapadnog Balkana i predstavlja rezultat njihovog truda, ispunjavanjem uslova sa "mapa puta" za viznu liberalizaciju. Na predlog Slovenije bezvizni režim stupiće na snagu 19. decembra 2009. godine i odnosiće se na državljane koji imaju nove biometrijske pasoše, za boravak do 90 dana tokom šest meseci.

Državljani te tri zemlje će moći putovati bez viza u države Evropske unije (osim u Veliku Britaniju i Irsku) kao i u Švajcarsku, Norvešku i Island (osim u Veliku Britaniju i Irsku).

Dokumentacija potrebna za vizu za privatna putovanja

Dokumentacija potrebna za vizu za turistička putovanja

Dokumentacija potrebna za vizu za poslovne posete

Obrazac za izdavanje Šengenske vize¸

Garantno pismo

Suglasnost za putovanje deteta