Ambasada Republike Slovenije Beograd /Konzularne informacije /

Konzularne informacije

Tel: +38111 303 84 70, opcija 2 (između 14 i 15h)
Faks: +381 11 328 86 55
E-adresa: sloembassy.belgrade(at)gov.si 

Radno vreme konzularnog odeljenja sa strankama:

ponedeljak - četvrtak 10:00-12:30

sreda: 15:00 - 16:00 (zakazivanje)

Konzulat RS se nalazi na istoj lokaciji kao Ambasada.

Neradni dani u 2020:

 

1. januar

 

2. januar

 

17. februar

 

13. april

1. maj

 

25. jun

 

25. decembar