Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /

 POMEMBNO OBVESTILO !!!

 Veleposlaništvo Republike Slovenije obvešča, da je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Srbiji Konzularni oddelek zaprt do nadaljnjega.

 Vsi že naročeni termini so razveljavljeni.

 Sprejemanje novih terminov bo možno, ko konzularni oddelek Veleposlaništva prične s poslovanjem.

 Za nujne konzularne zadev lahko slovenski državljani pokličejo na dežurno telefonsko številko.

 

Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tunizija, Urugvaj in Južna Koreja.

Slovenija je obvestila Evropsko komisijo, da se kljub priporočilom komisije pogoji za vstop v Republiko Slovenijo ne spreminjajo in ostajajo enaki kot do sedaj. Srbija ostaja na rdečem seznamu epidemiološko rizičnih držav, zato vse, ki potujejo iz Srbije v Slovenijo čaka 14 dnevna karantena.


POGOJI ZA VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO

Odreditev 14-dnevne karantene je obvezna za vse osebe (tudi slovenski državljani), ki vstopajo v Republiko Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Srbiji.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Vstop tujemu državljanu v tranzitu, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Več podrobnosti o trenutno veljavnem odloku št 83 objavljen v uradnem listu, lahko najdete na povezavi:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1326/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

 

 

 

Podrobne informacije glede ukrepov Vlade republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za zdravje in Policije:

 

https://www.gov.si/novice/2020-06-08-od-danes-veljajo-nova-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/

 

 

 

https://nijz.si/

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/

   

DOVOLJEN VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO IN ODREDITEV KARANTENE (DA/NE )

 

 

 

Državljan SLO

Državljan EU

(varna država)

Državljan EU

(ostala države)

Državljan tretje države

Osebe ki prihaja iz Srbije v Slovenijo

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

 

 

 

IZJEME, KI SE JIM NE ODREDI KARANTENA:

 

 

Posledično lahko osebe, ki prihajajo v RS iz v nadaljevanju naštetih držav in osebe, ki vstopajo v RS ter imajo stalno ali začasno prebivališče: Republiki Srbiji v RS vstopajo BREZ ODREDITVE KARANTENE iz naslednjih razlogov:

 

2. točka: osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur;

 

3. točka: osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

 

4. točka: osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

 

5. točka: osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

 

6. točka: osebo z diplomatskim potnim listom;

 

7. točka: osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

 

NEGATIVEN TEST KI NI STAREJŠI OD 36 UR POTREBUJEJO NASLEDNJE IZJEME:

 

 

»(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1. a), 7., 8., 9., 10., 11., 14. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.«.


- (1.a tč): čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;

- 7. tč: osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

- 8. tč: pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

- 9. tč: osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;

- 10. tč: osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

- 11. tč: osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

- 14. tč: osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del

 

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE REPUBLIKE SLOVENIJE U BEOGRADU - PROČITAJTE OVDE.

 

Dragi obiskovalci spletne strani, slovenski rojaki, državljani Srbije in prijatelji Slovenije,

na naših spletnih straneh boste našli informacije o nalogah in aktivnostih veleposlaništva ter druge aktualne informacije o Sloveniji in Srbiji. Upamo, da vam bodo informacije in povezave v pomoč pri iskanju odgovorov na vaša vprašanja. Dobrodošli!

 

 

 

Novice

26.06.2020  

Skupna izjava ustanovnih pobudnic

  15. junij 2020   Skupna izjava ustanovnih pobudnic Globalnega...


23.04.2020  

Delovanje Luke Koper

Nemoteno delovanje Luke Koper in logističnih povezav preko Slovenije v času pandemije - covid...


09.03.2020  

Ustanovitev mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco

Izjava za javnost Ustanovitev »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod...


Veleposlaništvo Republike Slovenije Beograd

Dositejeva ulica 41
SR-11 000 Beograd
Republika Srbija

T: +381 11 303 84 77
F: +381 11 328 86 57 
E: sloembassy.belgrade(at)gov.si

Konzularni oddelek
T: +381 11 303 84 70
F: +381 11 328 86 55
E: sloembassy.belgrade(at)gov.si

Dežurni telefon:
(nujna pomoč državljanom RS in EU izven delovnega časa)
T: +381 63 373 165

Twitter MZZRS