Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tu /

 POMEMBNO OBVESTILO !!!

 Veleposlaništvo Republike Slovenije obvešča, da je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Srbiji Konzularni oddelek zaprt do nadaljnjega.

 Vsi že naročeni termini so razveljavljeni.

 Sprejemanje novih terminov bo možno, ko konzularni oddelek Veleposlaništva prične s poslovanjem.

 Za nujne konzularne zadev lahko slovenski državljani pokličejo na dežurno telefonsko številko.

 

Evropska komisija je objavila priporočilo o odpravi omejitev na zunanji meji za vstop v EU ter seznam epidemiološko varnih tretjih držav, ki so: Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tunizija, Urugvaj in Južna Koreja.

Slovenija je obvestila Evropsko komisijo, da se kljub priporočilom komisije pogoji za vstop v Republiko Slovenijo ne spreminjajo in ostajajo enaki kot do sedaj. Srbija ostaja na rdečem seznamu epidemiološko rizičnih držav, zato vse, ki potujejo iz Srbije v Slovenijo čaka 14 dnevna karantena.


POGOJI ZA VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO

Odreditev 14-dnevne karantene je obvezna za vse osebe (tudi slovenski državljani), ki vstopajo v Republiko Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Srbiji.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Vstop tujemu državljanu v tranzitu, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Več podrobnosti o trenutno veljavnem odloku št 83 objavljen v uradnem listu, lahko najdete na povezavi:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1326/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

 

 

 

Podrobne informacije glede ukrepov Vlade republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za zdravje in Policije:

 

https://www.gov.si/novice/2020-06-08-od-danes-veljajo-nova-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/

 

 

 

https://nijz.si/

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/

   

DOVOLJEN VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO IN ODREDITEV KARANTENE (DA/NE )

 

 

 

Državljan SLO

Državljan EU

(varna država)

Državljan EU

(ostala države)

Državljan tretje države

Osebe ki prihaja iz Srbije v Slovenijo

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

DA / razen izjeme

 

 

 

IZJEME, KI SE JIM NE ODREDI KARANTENA:

 

 

Posledično lahko osebe, ki prihajajo v RS iz v nadaljevanju naštetih držav in osebe, ki vstopajo v RS ter imajo stalno ali začasno prebivališče: Republiki Srbiji v RS vstopajo BREZ ODREDITVE KARANTENE iz naslednjih razlogov:

 

2. točka: osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur;

 

3. točka: osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

 

4. točka: osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

 

5. točka: osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

 

6. točka: osebo z diplomatskim potnim listom;

 

7. točka: osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

 

NEGATIVEN TEST KI NI STAREJŠI OD 36 UR POTREBUJEJO NASLEDNJE IZJEME:

 

 

»(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1. a), 7., 8., 9., 10., 11., 14. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.«.


- (1.a tč): čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;

- 7. tč: osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

- 8. tč: pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

- 9. tč: osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;

- 10. tč: osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

- 11. tč: osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

- 14. tč: osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del

 

 

OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE REPUBLIKE SLOVENIJE U BEOGRADU - PROČITAJTE OVDE.

 

Dragi obiskovalci spletne strani, slovenski rojaki, državljani Srbije in prijatelji Slovenije,

na naših spletnih straneh boste našli informacije o nalogah in aktivnostih veleposlaništva ter druge aktualne informacije o Sloveniji in Srbiji. Upamo, da vam bodo informacije in povezave v pomoč pri iskanju odgovorov na vaša vprašanja. Dobrodošli!

 

 

 

Novice

17.07.2020  

Zdaj je čas, moja Slovenija

Slovenija je prva država v Evropi, ki je razglasila konec epidemije nalezljive bolezni COVID -19....


26.06.2020  

Skupna izjava ustanovnih pobudnic

  15. junij 2020   Skupna izjava ustanovnih pobudnic Globalnega...


23.04.2020  

Delovanje Luke Koper

Nemoteno delovanje Luke Koper in logističnih povezav preko Slovenije v času pandemije - covid...


Veleposlaništvo Republike Slovenije Beograd

Dositejeva ulica 41
SR-11 000 Beograd
Republika Srbija

T: +381 11 303 84 77
F: +381 11 328 86 57 
E: sloembassy.belgrade(at)gov.si

Konzularni oddelek
T: +381 11 303 84 70
F: +381 11 328 86 55
E: sloembassy.belgrade(at)gov.si

Dežurni telefon:
(nujna pomoč državljanom RS in EU izven delovnega časa)
T: +381 63 373 165

Twitter MZZRS